Repòs

Maria Teresa Ripoll i Sahagún

s/f

Escayola patinada

39 x 84 x 36 cm

Presentado en 1947  a la IV Medalla Julio Antonio de Escultura

MAMT NIG 4013

Diputació de Tarragona / Museu d’Art Modern

Arxiu Fotogràfic/Alberich Fotògrafs

Más Obras